fiscaal voordeel voor bedrijven

EIA subsidie - Energie Investeringsaftrek

De EIA subsidieregeling, Energie Investeringsaftrek, is interessant voor ondernemers die investeren in energie-efficiënte technieken of duurzame energie. Energiebesparende bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA subsidie zijn terug te vinden op de Energielijst die jaarlijks gepubliceerd wordt. In 2018 kan 54,5% van het EIA-waardige investeringsbedrag extra worden afgetrokken van de fiscale winst. De EIA kan toegepast worden naast de ‘normale’ investeringsaftrek. Voor 2018 zal er een budget van € 147 miljoen beschikbaar zijn voor de EIA subsidieregeling.

Kern van de EIA

 • Doelgroep: In Nederland belastingplichtige ondernemers voor de vennootschaps- of inkomstenbelasting.
 • Belastingsfeer: Vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting.
 • Wetsartikel: Artikel 8 in de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969; Artikel 3.42 in de Wet Inkomstenbelasting 2001.
 • Uitvoerende instanties: Bureau IRWA en Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl).
 • Fiscaal effect: Extra investeringsaftrek.
 • Subsidie effect: In 2018 kan 54,5% van de betreffende investering extra worden afgetrokken van de fiscale winst. Omgerekend naar een ‘normale’ subsidie is dit een subsidie van ca. 18%, uitgaande van een belastingstarief van 25%.
 • Overig: In beginsel geldt dat alleen EIA subsidie kan worden verkregen op bedrijfsmiddelen die vermeld staan op de Energielijst. Op de Energielijst zijn bedrijfsmiddelen zeer specifiek omschreven. Wanneer een ondernemer investeert in een energiebesparend bedrijfsmiddel of investeert in een techniek die energiebesparing oplevert, die niet op deze lijst staat, is het soms toch mogelijk om in aanmerking te komen voor de EIA subsidie. Als namelijk aangetoond kan worden dat het bedrijfsmiddel een aanzienlijke hoeveelheid energie bespaart, kan mogelijk toch met succes een EIA subsidieaanvraag ingediend worden.

De Energielijst

Voorbeelden van bedrijfsmiddelen die op de Energielijst voorkomen zijn:

 • Systeem voor benutting van afvalwarmte
 • Airco/klimaatsysteem o.b.v. warmtepomptechniek
 • LED-verlichting
 • Isolatie van bestaande constructies (vloeren, daken, plafonds of wanden)
 • Warmte- of koudeopslag in de bodem (aquifer)
 • Energiezuinige koel- of vriesinstallatie
 • Warmtekracht installatie gestookt met biomassa, bijvoorbeeld afgewerkt frituurvet
 • HR-pomp voor centrale verwarming, airconditioning of tapwater (energielabel A)
 • Besparingssysteem voor verlichting en klimaat (regelingen, sensoren)
 • Systeem o.b.v. zonne-energie zoals zonnecollectoren en zonnepanelen
 • Windturbine
 • Aardwarmtewinningssysteem t.b.v. het winnen van warmte uit diepe aardlagen
 • Warmtewisselaar voor vrije koeling
 • Technische voorzieningen voor energiebesparing bij bedrijfsgebouwen of processen


Rekenvoorbeeld EIA subsidie

Stel, u investeert in 2018 in een bedrijfsmiddel ter waarde van € 150.000, dat specifiek omschreven staat op de Energielijst. Dit betekent dat deze investering in aanmerking komt voor EIA subsidie. Het gevolg hiervan is dat u € 81.750 (54,5%) extra mag aftrekken van de fiscale winst.
Bij een winstbelastingpercentage van 25% levert dit een netto voordeel op van € 20.438; omgerekend naar een normale (bruto) subsidie betekent dit een subsidie van circa
€ 27.250.

Subsidies voor milieu-investeringen vindt u hier >

Terug naar boven