fiscaal voordeel voor bedrijven

MIA subsidie - Milieu Investeringsaftrek

De MIA subsidieregeling, Milieu Investeringsaftrek, is interessant voor ondernemers die in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen investeren. Milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor de MIA subsidie, zijn terug te vinden op de Milieulijst die jaarlijks gepubliceerd wordt. Via de MIA subsidieregeling kan in 2017 tot maximaal 36% van het investeringsbedrag extra afgetrokken worden van de fiscale winst. Welk percentage van kracht is, hangt af van het type bedrijfsmiddel waar in wordt geïnvesteerd.
Voor 2017 is er voor de MIA subsidieregeling een budget beschikbaar van €97 miljoen. Tegelijk met de MIA kan, afhankelijk van het type bedrijfsmiddel, tevens gebruik worden gemaakt van de VAMIL.
Over de VAMIL leest u hier meer >


Kern van de MIA
 • Doelgroep: In Nederland belastingplichtige ondernemers voor de vennootschaps- of inkomstenbelasting.
 • Belastingsfeer: Vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting.
 • Wetsartikel:  Artikel 8 in de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969; Artikel 3.42a in de Wet Inkomstenbelasting 2001.
 • Uitvoerende instanties: Bureau IRWA en Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl).
 • Fiscaal effect: Afdrachtvermindering op de vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting.
 • Subsidie effect: 13,5%, 27% of 36% extra aftrek van de fiscale winst, afhankelijk van de categorie waartoe het betreffende bedrijfsmiddel behoort (zoals gedefinieerd op de Milieulijst 2017).
 • Overig: In de praktijk hangt de MIA in grote mate samen met de VAMIL. In veel gevallen komen milieuvriendelijke investeringen in aanmerking voor zowel de MIA als voor de VAMIL subsidie. Op de Milieulijst zijn bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de MIA zeer specifiek omschreven. Wanneer een ondernemer in een bepaald bedrijfsmiddel investeert dat niet op deze lijst staat, is het wellicht toch mogelijk om in aanmerking te komen voor MIA subsidie. Als het betreffende bedrijfsmiddel namelijk aan een aantal vastgelegde eisen voldoet, kan er worden ingediend in de zogenaamde ‘generieke’ categorieën van de Milieulijst.


De Milieulijst

Voorbeelden van bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst 2017 voorkomen zijn:

 • Regenwaterinstallatie voor het gebruik van regenwater voor spoelen, koelen of andere niet-drinkwaterdoeleinden
 • Verwerkingsapparatuur voor biologische landbouwproducten of fruit
 • Gecontroleerde regenwateropslag op platte daken, bestaande uit waterabsorberende materialen en een sensorgestuurde afsluitklep
 • Halogeenvrij koelsysteem
 • Emissiearme land-, tuin-, of bosbouwmachine
 • Vervanging van asbesthoudende daken
 • Geluidsarme ventilator
 • Ontstoffingsinstallatie met hergebruik van stof
 • Gas- en dampabsorber met regeneratie

*Een rekenvoorbeeld van de MIA kunt u vinden op deze pagina.
 

Terug naar boven