fiscaal voordeel voor bedrijven

VAMIL - Vervroegde Afschrijving van Milieu Investeringen

Net als de MIA is de VAMIL (vervroegde afschrijving van milieu-investeringen) beschikbaar voor ondernemers die in milieuvriendelijke apparatuur investeren. Ook bij deze regeling vormt de Milieulijst de basis. De VAMIL biedt de mogelijkheid 75% van een milieuvriendelijke investering op een willekeurig moment af te schrijven. De snelheid waarmee wordt afgeschreven bepaalt de ondernemer zelf.
Zeker als het om aanzienlijke bedragen gaat is er een belangrijk financieel voordeel te behalen. Dit voordeel bestaat uit een kwantificeerbaar rente- en liquiditeitsvoordeel. Voor 2017 is er voor de VAMIL subsidie een budget beschikbaar van € 40 mln.

Kern van de VAMIL
 • Doelgroep: In Nederland belastingplichtige ondernemers voor de vennootschaps- of inkomstenbelasting.
 • Belastingsfeer: Vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting.
 • Wetsartikel: Artikel 8 in de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969; Artikel 3.31 in de Wet Inkomstenbelasting 2001.
 • Uitvoerende instanties: Bureau IRWA en Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl).
 • Fiscaal effect: Willekeurige afschrijving van 75% van het investeringsbedrag.
 • Subsidie effect: Snellere afschrijving van de investering.
 • Overig: In de praktijk hangt de VAMIL in grote mate samen met de MIA subsidieregeling. In veel gevallen komen milieuvriendelijke investeringen in aanmerking voor zowel de VAMIL als voor de MIA subsidie.

De Milieulijst

 • Voorbeelden van bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst voorkomen zijn:
 • Grijswater-recyclinginstallatie bestemd voor het hergebruiken van eigen zwembad-  of douche- of gezuiverd afvalwater voor toiletspoeling of klimaatbeheersing
 • Vegetatiedak (groendak) voor het afdekken en isoleren van dakconstructies bestaande uit waterkerende folie en vegetatie
 • Voorzieningen voor het bufferen en vertraagd afvoeren van regenwater
 • Saneringssysteem voor gestimuleerde afbraak in de bodem
 • Installaties voor het terugwinnen van grondstoffen uit restafval of afvalwater
 • Waterbesparende installatie voor kleine en middelgrote ondernemingen
 • Geluidsarme ventilator
 • Infiltratiesysteem


Rekenvoorbeeld MIA/VAMIL

Stel u koopt een machine ter waarde van € 120.000, welke een levensduur van 10 jaar en geen restwaarde heeft. Volgens de Milieulijst (waar de betreffende machine een code F heeft) heeft u bij aanschaffing van deze machine zowel recht op MIA als VAMIL subsidie.
- MIA: Omdat uw machine op de Milieulijst een code F heeft meegekregen, kunt u in het kader van de MIA 36% van het investeringsbedrag van de fiscale winst aftrekken. In dit geval gaat het om een bedrag van € 43.200 (36% van € 120.000).
- Vamil: Volgens de ‘normale’ manier schrijft u deze machine af door jaarlijks een vast bedrag van de fiscale winst af te trekken. Het bedrag dat afgetrokken mag worden, bestaat uit de kostprijs verminderd met de restwaarde, gedeeld door de levensduur. In dit voorbeeld is dat € 12.000. Via de VAMIL kunt u zelfs al in één keer 75% van het aanschafbedrag aftrekken van de fiscale winst (mits de machine in gebruik is genomen of betaald). In dit geval gaat het om € 90.000.


* Informatie over subsidies voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of -technieken (EIA subsidie) vindt u hier >

Terug naar boven