fiscaal voordeel voor bedrijven

Scholing & werkgelegenheid

Afdrachtvermindering onderwijs
 
Let op: De afdrachtvermindering onderwijs is vanaf 1 januari 2014 vervangen door de subsidieregeling Praktijkleren.
De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student, een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Meer informatie >
 
 
Controle WVA onderwijs door de Belastingdienst: Alhoewel de WVA-onderwijs per 31 december 2013 ophield te bestaan, om in 2014 te worden opgevolgd door de Subsidieregeling Praktijkleren, heeft deze WVA-regeling bij menig bedrijf in Nederland voor onrust gezorgd in het afgelopen jaar. 
De Belastingdienst is in 2013 namelijk met een landelijke controlecampagne gestart, die op dit moment (2015) nog steeds loopt. Doel van dit gerichte boekenonderzoek bij bedrijven en non-profit organisaties is vast te stellen of terecht gebruik is gemaakt van deze fiscale aftrekregeling.

De boekenonderzoeken door de Belastingdienst hebben voor veel bedrijven geleid tot onaangename verrassingen. Landelijk is door de Belastingdienst al zo’n € 70 miljoen aan naheffingsaanslagen opgelegd, met de daarbij uitgesproken verwachting dat er nog zo’n € 80 miljoen aan naheffingen in het vat zit voor de Staatskas.

Zeer onlangs is in hoger beroep uitspraak gedaan door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Eén van de belangrijke kwesties die hierbij speelt is de vraag of de WVA ook toegepast mag worden als de opleidingen alleen gericht zijn op het behalen van deelkwalificaties.
In hoger beroep neemt het Hof nadrukkelijk een ander standpunt in dan de Belastingdienst waardoor WVA onderwijs voor deelkwalificaties toch mogelijk is.
Zie voor meer informatie ook onze nieuwsberichten of neem contact met ons op.


De afdrachtvermindering onderwijs is een verzamelnaam van verschillende categorieën afdrachtvermindering die gerelateerd zijn aan onderwijs. Voor elke afdrachtvermindering gelden eigen voorwaarden om ervoor in aanmerking te komen.
Deze afdrachtvermindering is bedoeld als tegemoetkoming in de indirecte kosten van de werkgever in de vorm van vermindering van de af te dragen loonheffing.

In 2013 zijn er acht categorieën werknemers en leerlingen waarop werkgevers de afdrachtvermindering onderwijs kunnen toepassen, namelijk: 
 Categorie  Maximale aftrek
 Een werknemer die de beroepspraktijkvorming volgt
 van de beroepsbegeleidende leerweg
 € 2.700,- per jaar per
 werknemer
 Een leerling die een leer-werktraject in het kader
 van de beroepsbegeleidende leerweg  (vmbo) volgt
 € 2.728,- per jaar per
 leerling
 Een werknemer aangesteld als assistent-in-opleiding
 (aio) of onderzoeker-in-opleiding
 € 2.728,- per jaar per
 werknemer
 Een promotieonderzoeker aangesteld bij een
 privaatrechtelijke rechtspersoon of TNO
 € 2.728,- per jaar per
 werknemer
 Een werknemer die werkzaamheden uitvoert in het
 kader van een initiële opleiding in hoger onderwijs
 € 2.700,- per jaar per
 werknemer
 Voormalig werkloze die scholing volgt om op 
 startkwalificatieniveau te komen
 € 3.274,- per jaar per
 werknemer
 Een stagiair in het kader van de beroepsopleidende
 leerweg (bol) op mbo-niveau 1 of 2
 € 1.297,- per jaar per
 werknemer
 Een werknemer die een procedure erkenning
 verworven competenties (EVC) volgt.
 € 327,- per procedure
 per werknemer

Kern van de Afdrachtvermindering onderwijs 
  • Doelgroep: In Nederland belastingplichtige ondernemers voor de loonbelasting die werknemers in dienst hebben die een opleiding volgen.
  • Belastingsfeer: Loonbelasting.
  • Wetsartikel: Artikel 14 in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen.
  • Uitvoerende instantie: Belastingdienst.
  • Fiscaal effect: Afdrachtvermindering van de loonheffing.
  • Subsidie effect: Vaste bedragen per werknemer per periode, afhankelijk van de soort opleiding en arbeidsovereenkomst van de werknemer.
Terug naar boven