fiscaal voordeel voor bedrijven

Rekenvoorbeeld RDA subsidie - vast bedrag per uur

Stel uw eenmanszaak (ondernemer in de zin van de inkomstenbelasting) ontvangt een WBSO-beschikking (S&O-verklaring) voor het hele kalenderjaar 2014 voor 1.000 uren.
Omdat het aantal S&O-uren per maand minder dan 150 bedraagt (1.000/12 ≈ 83 uren/maand) komt u in aanmerking voor het forfaitaire RDA-bedrag.
Het RDA-bedrag bedraagt dan 1.000 x €15 x 60% = € 9.000. U kunt dus € 9.000 als aftrekpost opvoeren in uw aangifte (IB) over 2014.
Bij een winstbelastingpercentage is 52% is de subsidie netto € 4.680.

Binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar meldt u het aantal gerealiseerde S&O-uren. Heeft u minder dan 1.000 uren gerealiseerd, dan ontvangt u van Agentschap NL hiervoor een correctie-RDA-beschikking. Terug naar boven