fiscaal voordeel voor bedrijven

Rekenvoorbeeld RDA subsidie - geschatte kosten/uitgaven

Voorbeeld 1:
Stel, uw B.V. (ondernemer in de zin van de vennootschapsbelasting) heeft een S&O-verklaring voor het hele kalenderjaar 2014 voor 6.000 uren. Omdat het aantal S&O-uren per maand meer dan 150 bedraagt (6.000/12 = 500 uren/maand) komt u in aanmerking voor een RDA-beschikking op basis van geschatte kosten en uitgaven. Uw geschatte kosten en uitgaven bedragen € 150.000 Het RDA-bedrag bedraagt € 150.000 x 60% = € 90.000. Dit bedrag kunt u als aftrekpost opvoeren in uw aangifte winstbelasting (VpB) over 2014.
Bij een winstbelastingpercentage is 25% is de subsidie netto € 22.500 omgerekend naar een normale (bruto) subsidie is dit € 30.000.

Binnen 3 maanden na afloop van het jaar meldt u uw gerealiseerde S&O-uren én kosten en uitgaven. Heeft u minder dan € 150.000 aan kosten en uitgaven gerealiseerd, dan ontvangt u van Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl) hiervoor een correctie-RDA-beschikking.

Voorbeeld 2:
Stel, U heeft een V.OF. (ondernemer in de zin van de inkomstenbelasting) en ontvangt een S&O-verklaring voor het hele kalenderjaar 2014 voor 1.000 uren. Omdat het aantal S&O-uren per maand minder dan 150 bedraagt (1.000/12 ≈ 83 uren/maand) zou u in aanmerking komen voor het forfaitaire RDA-bedrag van € 15 per WBSO-uur. U verwacht echter € 100.000 aan kwalificerende kosten en uitgaven voor uw S&O-project. U komt op uw verzoek in aanmerking voor een RDA-beschikking op basis van uw geschatte kosten en uitgaven. Het RDA-bedrag bedraagt € 100.000 x 60% = € 60.000. Dit bedrag kunt u als aftrekpost opvoeren in uw aangifte (VpB/IB) over 2014.
Bij een winstbelastingpercentage is 52% is de subsidie netto € 31.200.

Binnen 3 maanden na afloop van het jaar meldt u uw gerealiseerde kosten en uitgaven. Heeft u minder dan € 100.000 aan kosten en uitgaven gerealiseerd, dan ontvangt u van Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl) hiervoor een correctie-RDA-beschikking. Heeft u zelfs minder dan € 50.000 aan kosten en uitgaven gerealiseerd, dan meldt u ook het aantal gerealiseerde S&O-uren en ontvangt u een correctie-RDA-beschikking. Het correctie-RDA-bedrag wordt hierbij gebaseerd op basis van het forfait (€ 15) voor het aantal gerealiseerde S&O-uren.

Voorbeeld 3:
Uw B.V. ontvangt twee S&O-verklaringen:
• een S&O-verklaring voor de eerste helft van het kalenderjaar 2014 voor 1.000 uren,
• een S&O-verklaring voor de tweede helft van het kalenderjaar 2014 voor 800 uren.

S&O-verklaring januari t/m juni 2012
Omdat het aantal S&O-uren per maand meer dan 150 bedraagt (1.000/6 ≈ 167 uren/maand) komt u voor een RDA-beschikking op basis van geschatte kosten en uitgaven in aanmerking. Uw geschatte kwalificerende kosten en uitgaven bedragen € 40.000. Het RDA-bedrag bedraagt € 40.000 x 60% = € 24.000.
Dit bedrag kunt u als aftrekpost opvoeren in uw aangifte winstbelasting (VpB) over 2014.
Bij een winstbelastingpercentage van 25% is de subsidie netto € 6.000, omgerekend naar een normale (bruto) subsidie is dit € 8.000.

S&O-verklaring juli t/m december 2012
Omdat het aantal S&O-uren per maand minder dan 150 bedraagt (800/6 ≈ 133 uren/maand) komt u voor een RDA-beschikking op basis van het forfait in aanmerking. Het RDA-bedrag bedraagt 800 x € 15 = 12.000 x 60% = € 7.200.
Dit bedrag kunt u als aftrekpost opvoeren in uw aangifte winstbelasting (VpB) over 2014.
Bij een winstbelastingpercentage van 25% is de subsidie netto € 1.800, omgerekend naar een normale (bruto) subsidie is dit € 2.400.

Binnen 3 maanden na afloop van het jaar meldt u uw gerealiseerde S&O-uren, kosten en uitgaven. U ontvangt van Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl) zonodig een correctie-RDA-beschikking op grond van de door u gemelde gerealiseerde kosten, uitgaven en S&O-uren. Terug naar boven