fiscaal voordeel voor bedrijven

Uitgesloten kosten en uitgaven van de RDA subsidieregeling

Uitgesloten kosten en uitgaven van de RDA subsidieregeling zijn:
- Kosten van uitbesteed onderzoek. Deze kosten komen mogelijk in aanmerking voor RDA subsidie, die vanaf 2013 beschikbaar komt.
- Loonkosten. Dit geldt ook voor kosten t.b.v. de inhuur van arbeid.
- Financieringskosten.
- Afschrijvingskosten.
- Kosten ten behoeve van grondverwerving of grondverbetering.
- Overhead kosten voor zover niet direct en uitsluitend dienstbaar aan R&D.
- Licenties voor softwarepakketten die voor algemeen bedrijfsgebruik zijn bedoeld.
- Kosten voor opleidingen of beurs- en congresbezoeken.
- Uitgaven ten behoeve van investeringen die in aanmerking komen voor Energie- en of Milieu-investeringen (EIA subsidie of MIA subsidie).
- Uitgaven die voortvloeien uit de uitkomsten van een technisch onderzoeksproject.
- Uitgaven aan algemeen inzetbare ICT-middelen
- Uitgaven aan apparatuur/faciliteiten t.b.v. door derden te verrichten S&O.
  Terug naar boven