fiscaal voordeel voor bedrijven

Fiscale subsidies

Subsidies zijn voor de overheid een belangrijk instrument om innovatie en duurzaamheid bij bedrijven te stimuleren. Steeds meer subsidies zijn fiscaal van aard. Het onderscheid met normale subsidies is dat fiscale subsidies tot uitbetaling komen door verrekening met af te dragen belastingen.

Op deze site, fiscale-subsidies.nl vindt u de belangrijkste fiscale subsidieregelingen voor Nederlandse bedrijven, waaronder de
WBSO subsidie, Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) , Vamil-regeling en de Innovatiebox.

Deze website is een initiatief van Hezelburcht Pienter Subsidieverwerving, gespecialiseerd in subsidieadvies.

 

                        
                                              

 

Terug naar boven
MySQL error: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known MySQL error no: 2002